PLATAFORMA CIUTADANA CASTELLAR CONTRA EL FEIXISME
 
Imatges    índex fotogràfic

octubre 2004 - Hidrant d'incendi

\"Plataforma